Ilkonmäen Seudun Asukasyhdistys ry
 
 
Etusivu
Yhdistys
Pöytäkirjat
Kuntayhteys
Kenttä
Rantasauna
Uimapaikka
Linkkejä
Keskustelufoorumi
Kuvia tapahtumista
 

26.02.2020
Jsenmaksu vuodelle 2020
26.02.2020
Talvitapahtuma 1.3.2020
09.08.2019
Kuntosalivuoro jatkuu perjantaisin 17.30-18.30
24.04.2019
Jsenmaksu vuodelle 2019
02.03.2019
TALVITAPAHTUMA luistelukentll 16.3.2019
 
Asukasyhdistyksen keskeisenä tehtävänä on asuinalueen kehitykseen liittyvien hankkeiden edistäminen ja vuoropuhelun käyminen niihin liittyen kunnan kanssa. Tälle sivulle on kerätty kunnan suuntaan vuosien saatossa tehtyjä yhdistyksen aloitteita. Aloitteiden tilaa seurataan aktiivisesti ja niiden tilaa päivitetään tälle sivulle tilanteen päivittyessä.

Päivämäärä Aihe/Alue Kuvaus Tila Lisätiedot
19.02.09 Tieverkko Hankikujalla ilmenee varsinkin kesäisin jonkin verran ylimääräistä pörräämistä, koska tien päättymistä ei ole merkitty Tuulentien risteykseen. Kunnalle esitetty aloite 'tie päättyy'-merkin saamiseksi. Hylätty 24.2.2009:  Kunnan näkemyksen mukaan tie on niin vähäisesti liikennöity, että 'tie päättyy'-merkille ei ole perusteita.
20.2.2008 Leikkipuisto Kunnan puutarhurille voitaisiin tehdä esitys keinujen saamisesta alueelle - tehdään aloite todenperäisin syin (paljon uutta asutusta ja paljon lapsia alueella) mihin ja millaisen leikkipaikan alueelle saisi mahdollisesti tehtyä. Ikäkyselyllä (jaettava kyselylomake) voitaisiin kartoittaa ikäjakaumaa alueella.   Käynnissä 01/2009: Leikkipuistosta tehdään muistutus kunnalle 01/2009. Alueen potentiaaliset leikkikentän asiakkaat on laskettu pohjatiedoiksi muistutukseen. Lisäksi näkyvyyttä haetaan talvitapahtumateemalla 'Mekin haluamme leikkikentän'.
30.7.2007 Tieverkko Laaditaan muistutuskirje teiden huonosta kunnosta kunnalle. OK Tiestön parannukseen on varattu rahaa kunnan 2011 budjetissa.
30.7.2007 Uimaranta Laaditaan muistutuskirje uimarannan huonosta kunnosta kunnalle. OK Uimarannalle tuotu muun muassa hiekkaa kesällä 2008.
30.7.2007 Leikkipuisto Laaditaan muistutuskirje leikkikentän puuttumisesta  kunnalle. Käynnissä 01/2009: Leikkipuistosta tehdään muistutus kunnalle 01/2009.
21.2.2007 Kenttä Kunnalta on kyselty mahdollisuutta saada kentän päätyyn suojaverkko. Käynnissä Kunnasta ei ole saatu vastausta
21.2.2007 Käyttövesiverkko Alueen vesipaineiden pitäisi nyt parantua, sillä kunta on juuri rakentanut uuden vedenkorotusaseman uuden retail-parkin yhteyteen. OK 22.1.2009: Alueen vedenpaineet ovat edelleenkin joissain taloissa todella huonot. Hallitus on yhteydessä Kangasalan veden Kimmo Suonperään.
26.7.2006 Kenttä Kentällä olevan luistimien vaihtokoppia voitaisiin kunnostaa takoilla. Käynnissä Talkoita ei ole vielä järjestetty.
22.2.2006 Tieverkko Kai Karttunen oli selvitellyt kunnalta mahdollista asfaltin saamista Ilkkoon. Käynnissä Alueemme tiestön parannus on suunnitteilla kunnassa 2008 tai 2009. 01/2009: Kunnalla budjettivaraus vuodelle 2011.22.1.2009: Ilkontien peruskorjaukseen on vuodelle 2009 varattu 80.000 EUR. ja vuodelle 2011 on varattu 350.000 EUR.                     Kangasalan Vesi on varannut viemäri- / sadevesien poistoon vuodelle 2009 50.000 EUR ja budjetoinut vuodelle 2011 myöskin 50.000 EUR. Mäkirinteentien korjaukset ovat suunnittelukauden 2009-2011 ulkopuolella.
22.2.2006 Rantasauna Pitkäjärven rannassa olevan saunan vuokraus kunnalta. Päätettiin lähettää kuntaa samasta asiasta aloite, aiemmin lähetetty kirje laitetaan siihen liitteeksi. Hylätty Kunnan puolelta vuokrausajatus on hylätty suullisesti, mutta kirjallinen päätös asiasta on vielä saamatta.
22.2.2006 Kenttä Urheilukentän kehittäminen; ensi kesänä suunniteltaisiin mahdollista beach-wolley-kenttää, johon verkkoa kysyttäisiin kunnalta, homman olisi tarkoitus toimia talkoilla. OK Beach-volley kenttä käytössä.
19.8.2005 Leikkipuisto Eija mäkelä ajaa Leikkikenttäasiaa kunnan suuntaan Hylätty 30.1.2006:Leikkikentän rakentamisesta tehty aloite ei tuottanut tulosta. Kunnalla ei ole määrärahoja vuodelle 2006 ko. tarpeisiin. Seuraavan kerran määräraha-asiaa kunnassa käsitellään vuoden 2007 talousarviota tehtäessä.


Päivitetty viimeksi 24.02.2009